جهت سفارش کتب و فایل های آموزشی با شماره 09034935013 تماس حاصل فرمایید
ردیفگروهنام محصولقیمت
1جزوات کارشناسی ارشد --> جزوات کارشناسی ارشد زمین شناسیجزوه سنگ شناسی دانشگاه تهران38,000
2جزوات کارشناسی ارشد --> جزوات کارشناسی ارشد زمین شناسیجزوه آب شناسی دانشگاه شیراز38,000
3جزوات کارشناسی ارشد --> جزوات کارشناسی ارشد زمین شناسیجزوه زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(دکتر لشکری پور)42,000
4جزوات کارشناسی ارشد --> جزوات کارشناسی ارشد مهندسی عمرانجزوه مهندسی پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر38,000
5جزوات کارشناسی ارشد --> جزوات کارشناسی ارشد مهندسی عمرانجزوه مکانیک خاک دانشگاه امیر کبیر41,000
6کتب کارشناسی ارشدکتاب زمین شناسی ایران14,000
7کتب کارشناسی ارشدکتاب زمین شناسی ساختتاری دکتر قاسمی12,000
8کتب کارشناسی ارشدکتاب سد های خاکی دکتر وفائیان15,000
9کتب کارشناسی ارشدکتاب زمین شناسی مهندسی دکتر معماریان42,000
10کتب کارشناسی ارشدکتاب زمین شناسی مهندسی دکتر قبادی20,000
11کتب کارشناسی ارشدکتاب رسوب شناسی دکتر حرمی25,000
12کتب کارشناسی ارشدزمین شناسی نفت24,000
13کتب کارشناسی ارشدکتاب مکانیک سنگ دکتر حسینی(ترجمه کتاب وتوکوری)40,000
14کتب کارشناسی ارشدکتاب زمین شناسی مهندسی دکتر خانلری40,000
15فایلجزوه زمین شناسی ساختمانی (دکتر الیاسی +دانشگاه تهران)40,000
16فایلسیمنار کارشناسی ارشد(بررسی نشت از سد 15 خرداد )10,000
17فایلسمینار کارشناسی ارشد با موضوع تاثیر زلزله بر مخازن مدفون15,000
این فروشگاه توسط فروشگاه ساز رایگان شاپرزفا ایجاد شده است | RSS | Sitemap
فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک